Välkommen till Torpa skogs hemsida!

Här finns det material, dokument, kartor, stadgar, mötes -protokoll etc. som

berör de 140 medlemmarna i Torpa skogs tomt och väg -förening, Muskö.

Utöver flikarna ovan finns nedan

  • En Händelsekalender för gemensamma aktiviteter, träffar, städdagar mm.
  • En egen flik med information för den planerade Parkavverkningen
  • En ruta för lite allmänna nyheter mm i föreningen

Senaste nytt:

Angående Jakt i Torpa Skog, för att jaktregler skall följas behöver styrelsen och jaktlaget ett medgivande per fastighet att det är ok att passera respektive tomt, detta behöver vi in per mail, se dokument   Jakt inom Torpaskog (1)   och maila in till styrelsen,  J

 

Och längst ner på sidan en lösning för att per e-post kunna skicka in tips, bilder, frågor etc. till styrelsen.

Med vänlig hälsning, Styrelsen