Välkommen till Torpa skogs hemsida!

Här finns det material, dokument, kartor, stadgar, mötes -protokoll etc. som

berör de 140 medlemmarna i Torpa skogs tomt och väg -förening, Muskö.

Inför årsmötet 28 Maj  – Valberedningen söker intresserade till styrelsearbete, preliminärt 2st samt även 1 revisor, meddela ert intresse till 

Valberedningen
Herbert Kussbach 08-39 47 54, 08-500 469 54 alt.
Leif Cardmark 08-500 277 69, 070-848 52 00

 

Utöver flikarna ovan finns nedan

  • En Händelsekalender för gemensamma aktiviteter, träffar, städdagar mm.
  • En egen flik med information för den planerade Parkavverkningen
  • En ruta för lite allmänna nyheter mm i föreningen

Och längst ner på sidan en lösning för att per e-post kunna skicka in tips, bilder, frågor etc. till styrelsen.

Med vänlig hälsning, Styrelsen