Fiske och jakt

Föreningen disponerar fiskevatten i Torpa sjön och i Horsfjärden (utanför föreningens strandgräns). Fisket är fritt för medlemmarna. Gällande Horsfjärden får nät läggas ut vinkelrätt mot stranden. I Torpasjön är det endast tillåtet att fiska med spö. Fiske med fasta redskap är förbjuden

Jakt får bedrivas med hagelvapen inom de allmänna områderna. All jakt organiseras och bedrivs inom ramen för vad som bestäms av jaktlaget. Jaktlaget leds av jaktledare ( Lars Stendahl ) och biträdande jaktledare. Regler för jakt är fastställda av årsmötet.