Fiske och jakt

Fiske,

Föreningen disponerar fiskevatten i Torpa sjön och i Horsfjärden (utanför föreningens strandgräns). Fisket är fritt för medlemmarna. Gällande Hårsfjärden får nät läggas ut vinkelrätt mot stranden. I Torpasjön är det endast tillåtet att fiska med spö. Fiske med fasta redskap är förbjuden

Jakt,

Jakt får bedrivas med hagelvapen inom de allmänna områdena, ej på tomt.

Angående Jakt i Torpa Skog, för att jaktregler skall följas behöver styrelsen och jaktlaget ett medgivande per fastighet att det är ok att passera respektive tomt, detta behöver vi in per mail, se dokument   Jakt inom Torpaskog (1) och maila in till styrelsen,  J

Tomt får passeras. Ett ev. skjutet djur som tar sig in på någons tomt och dör där tillhör tomtägaren.

All jakt organiseras och bedrivs inom ramen för vad som bestäms av jaktlaget. Regler för jakt är fastställda av årsmötet.

Jaktlaget leds av jaktledare Hans Lundberg  5:76. kontakt inf.  hasse66.lundberg@gmail.com  

Jakt bild

Jakt för hösten 2018 är planerad till,

Följande dagar under 2018 planeras det att för jakt inom Torpa Skogs tomtområde mellan kl.08:00-15:00.

  • Onsdag 24/10
  • Onsdag 7/11
  • Onsdag 21/11
  • Onsdag 5/12
  • Onsdag 19/12