Parkavverkning/Trädfällning

Tomtföreningen samarbetar med Mälarö Timber för att skapa en mer livskraftig skog och ljusare miljö på föreningens område.

 

Parkavverkning är igång! Alkällsvägen,

  • November 2017,

Vid möte med Mälarö Timber nu i början av november gicks planeringen för det fortsatta arbetet igenom.Bland annat diskuterades kommunens besked i frågan om strandskyddet.

Se vidare nedanstående information från Mälarö Timber , Brev fr Mälarö T i nov 17

samt karta Karta strandskydd Torpa Skog .

  • September 2017, Klippt från Informationsbladet,

Trädgruppen har regelbundna möten med arbetsledaren Håkan Andersson på Mälarö Timber. Under delar av sommaren har arbetet fortsatt med att röja bort ris mm i anslutning till Alkällsvägen. Under slutet av september startar arbetet upp igen med full kraft.

  • Juni 2017, – Arbetena med avverkning av träd , utkörning till bilväg av virke samt uppsamling av ris pågår fram till och med midsommarveckan. Därefter är det sommaruppehåll och arbetena beräknas starta upp igen i september.

Möjlighet kommer fortsatt att finnas för enskilda fastighetsägare att kostnadsfritt få hjälp med trädfällning.

Dessa arbeten är dock underordnade gallringen på våra gemensamma ytor.

 

 

Den senaste informationen finns i detta dokument, (som även anslås på anslagstavlorna)

———————————————–

Nytt nu i slutet av April om Status etc.

Våren har kommit och som många säkert sett, så ligger skogsavverkning nere för tillfället. Den milda vintern och än så länge kalla våren har gjort att bärigheten i skogsmarkerna är för dålig för att kunna köra för fullt som planerat.

Fortsatt avverkning på föreningens allmänna ytor kommer att ske efter sommaren då vi förhoppningsvis ska ha fått bättre förutsättningar med stabilare och torrare marker.

Under maj månad samt eventuellt första veckan i juni kommer Mälarö Timbers arbete därför att inriktas på att åtgärda de privata fastigheter där ägarna tidigare anmält intresse för trädfällning. Besiktning av vissa tomter har tidigare skett, och för er som ännu inte blivit kontaktade av Mälarö Timber, är det sagt att kontakt kommer att tas inom cirka 14 dagar. Det går då bra att boka tid för besiktning om Ni vill närvara och diskutera den planerade gallringen.

Arbetet på de privata fastigheterna kommer att börja efter Torpavägen fortsätta ner mot Hyttavägen för att sedan avse fastigheterna efter vägarna på andra sidan Hyttavägen, det vill säga Notvarpsvägen, Urvägen med flera vägar.

Tomtavverkningarna börjar runt den 10 maj när Mälarö Timber städat av Alkällsvägen samt Alkällsskogen där avverkning på föreningens mark tidigare skett.

På Mälarö Timbers websida www.malarotimber.com finns mer detaljerad info som dateras upp under arbetets gång.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

——————————————————-

20 nov Trädgruppens medlemsinfo

Nedan finns ytterligare dokument om vår/föreningens skog.

————————————————————————-

För att hantera Mälarö Timbers uppdrag har Styrelsen bildat en Skogsgrupp. Gruppen består
av: Jan-Olov Wall, K-G Widén samt Christine Svensson.
————————————————————————-

Ett personligt utskick från Mälarö till tomtägare skall ha gått ut till respektive tomtägare, en kopia finns nedan.

Mälarö Timber, personligt info brev okt 16

I dokumenten nedan finns den information som presenterats hittills på årsmöte mm.

Bland dokumenten finns även ett äldre (2007) dokument som ger information om våra områden.

Plan 1. Karta skogsavvärkning

Plan parkavverkning

Skog, 2016 Utskick ihop väg-städdag

Skoglig åtgärdsplan Torpa Skog 2016 Mälarö T

Skogsinfo 2007

Årsmöte 2016 Bilaga 2 Karta till skogsvårdsplan

Årsmöte 2016 Skog Bilaga 1 Skogsvårdsplan från Mälarö Timber