Parkavverkning/Trädfällning

Tomtföreningen samarbetar med Mälarö Timber för att skapa en mer livskraftig skog och ljusare miljö på föreningens område.

 

Parkavverkning är igång! Alkällsvägen,

 • 22 Oktober 2018, kopia på Mälarö skogs senaste utskick som skickades 10 oktober,,,
 • Hej alla på Torpa Skog!

  Jag hoppas Ni haft en bra sommar i värmen. I skogen har det dock varit problematiskt då inga avverkningar har kunnat göras pg a brandrisken. Nu är dock hösten här och vi börjar närma oss diverse aktiviteter på Muskö i form av trädfällning mm. Vår plan är enligt följande:

  • Under början av november kommer vi att börja underväxtröjning på allmänna ytor som är kvar att avverka
  • Flisning av det flis som nu torkat och som ligger efter Alkällsvägen, Torpavägen, Backstigen m fl ställen kommer att ske i november månad
  • Utkörning av ris som ligger kvar i skogen, ( framför allt mellan Hjälmvägen och Skogsstigen samt fler ytor, kommer att göras innan vintern
  • Avverkningsarbetena kommer att börja med färdigställande av samtliga tomter efter Torpavägen, Skogsstigen, Hjelmvägen, Rådjursstigen, Torpaängsvägen , och vi kommer sedan att fortsätta på andra sidan Hyttavägen med tomter och allmänna ytor. Avverkningsarbetena kommer att starta så snart Stora Enso flisat i november så att vi får undan alla flishögar innan vi fortsätter.
  • Vi har en ny projektassistent då Ronja har gått vidare till andra uppgifter. Hon heter Linn Karlsson och Ni har hennes nr nedan. Hon kollar även torpa-mailen varje dag from 11 oktober och svarar på mail inom 24 timmar.
  • Linn kommer också att ombesörja offerter för rishantering mm som kommer allteftersom. Ni som inte redan har avtal om detta, ,men önskar offert kan gärna maila Linn så vi får en uppdatering på läget innan vi startar avverkningarna.
  MvH

  1509975503386_förminskad
  Håkan Andersson Produktionsledare
  Linn Karlsson, projektassistent ( Telnr: 0706405377, vardagar 08.00–17.00)
 • 21 Maj, Uppdatering från Mälarö Timber.

Hej alla på Torpa!

I fredags 18 maj ufärdade StoraEnso Skog avverkningsförbud för stora delar av Mälardalen och Södertörn då SMHI uppgraderat risken för antändning och spridning av skogsbrand till

de högsta riskklasserna 5+5E. Det innebär att vi tvingas slå stopp på all avverkning tills brandriskklasserna sjunker till 3 eller 4. Våra försäkringar täcker inte brand om vi kör under förhållanden 5+5E. Jag håller samtliga uppdaterade om när vi kan köra igång igen. De som behövs är regn.

MvH

1509975503386_förminskad
Anna Ekner, Projektledare.
Tel: 072- 930 46 06 helgfria vardagar 8.00 – 16.00.
 • 6 Maj, Uppdatering från Mälarö Timber,

Hej på Muskö!

Vi är nu på väg ner från Torpavägen igen med vår skördare för att sedan gå över på Nässelviksvägen och sedan fortsätta. En del tomter längst upp efter Torpavägen är klara och vi kommer att ta resterande allt eftersom vi passerar och vi kommer att köra i följande turordning framöver när det gäller tomterna:

För fortsättningen på andra sidan Hyttavägen återkommer vi inom kort med mer information. Vi kör fram till några dagar innan midsommar innan vi bryter för sommarupphåll med start igen ca 15 augusti. Tomterna tar allt ifrån några timmar till 1 dag att göra klart, och vi börjar under kommande vecka med nr 1 på listan. Samtliga blir kontaktade i god tid innan avverkning. Vi uppskattar kontakt via mail om någon har några frågor i första hand, och i andra hand tel på 072-9304606. Vi har stort tryck på mobilerna men vi garanterar svar via mail /telefon inom 48 timmar.

Målsättningen är att vi ska hinna med samtliga tomter innan midsommar, men det beror på tidsåtgången/tomt som är svår att uppskatta. Om någon fastighetsägare anser sig ha synnerliga skäl för att ”gå före i kön” så är det något som respektive fastighetsägare måste ta med styrgruppen. ( J-O Wall, Gunnel Forsberg, Christin Svensson). Det är inget vi som entreprenör kan besluta.

Många har köpt vår tjänst angående bortkörning av ris, samt fällning av svåra träd som inte ryms inom projektet, och för de som vill ha offert på detta, men ännu inte fått det, så tar vi det allefterom vi besiktar samtliga tomter

MvH

1509975503386_förminskad
Anna Ekner, Projektledare.
Tel: 072- 930 46 06
 • Februari/Mars 2018 , text nedan kopierat från det som Mälarö skall ha mailat ut till alla medlemmar.

  Hej!

  Nu är maskinen äntligen på Muskö och vi skall dra igång projektet med träfällning. Vi har redan påbörjat gallring av den allmänna ytan vid Torpaängsvägen/Torpavägen och där planerar vi att fortsätta nästa vecka för att sedan röra oss uppåt längs med Torpavägen. Vi kommer då att avverka de allmänna ytorna på bland annat Hjelmvägen, Skogsstigen, Jelåsvägen, Backstigen och Torpahöjden. Sedan kommer vi att vända tillbaka och då kommer vi att ta samtliga tomter på Torpavägen, Backstigen, Hjelmvägen, Rådjursstigen och Torpaängsvägen.

  Sedan kommer vi att ta västra sidan av Hyttavägen inkl. Nässelviksvägen, Besvärsvägen, Hydroforvägen, Urvägen, Tallbacken, Pumpvägen och Notvarpsvägen.

  Vi kan inte säga en exakt dag då vi beträder en tomt vilket jag hoppas att ni respekterar, men vi kommer att kontakta er en vecka innan vi beträder tomten för avstämning.

  För er som inte har fått offert eller ett möte som önskat så kommer detta att ske inom den närmsta framtiden och jag kommer att kontakta er det gäller.

  Vårat mål är att vara klara senast den 10 Juni 2018, och då skall merparten av allmänningen vara avverkad inklusive alla tomter.

  Ronja, Projektledare.

  Tel: 072- 930 46 06
 • November 2017,

Vid möte med Mälarö Timber nu i början av november gicks planeringen för det fortsatta arbetet igenom.Bland annat diskuterades kommunens besked i frågan om strandskyddet.

Se vidare nedanstående information från Mälarö Timber , Brev fr Mälarö T i nov 17

samt karta Karta strandskydd Torpa Skog .

 • September 2017, Klippt från Informationsbladet,

Trädgruppen har regelbundna möten med arbetsledaren Håkan Andersson på Mälarö Timber. Under delar av sommaren har arbetet fortsatt med att röja bort ris mm i anslutning till Alkällsvägen. Under slutet av september startar arbetet upp igen med full kraft.

 • Juni 2017, – Arbetena med avverkning av träd , utkörning till bilväg av virke samt uppsamling av ris pågår fram till och med midsommarveckan. Därefter är det sommaruppehåll och arbetena beräknas starta upp igen i september.

Möjlighet kommer fortsatt att finnas för enskilda fastighetsägare att kostnadsfritt få hjälp med trädfällning.

Dessa arbeten är dock underordnade gallringen på våra gemensamma ytor.

 

 

Den senaste informationen finns i detta dokument, (som även anslås på anslagstavlorna)

———————————————–

Nytt nu i slutet av April om Status etc.

Våren har kommit och som många säkert sett, så ligger skogsavverkning nere för tillfället. Den milda vintern och än så länge kalla våren har gjort att bärigheten i skogsmarkerna är för dålig för att kunna köra för fullt som planerat.

Fortsatt avverkning på föreningens allmänna ytor kommer att ske efter sommaren då vi förhoppningsvis ska ha fått bättre förutsättningar med stabilare och torrare marker.

Under maj månad samt eventuellt första veckan i juni kommer Mälarö Timbers arbete därför att inriktas på att åtgärda de privata fastigheter där ägarna tidigare anmält intresse för trädfällning. Besiktning av vissa tomter har tidigare skett, och för er som ännu inte blivit kontaktade av Mälarö Timber, är det sagt att kontakt kommer att tas inom cirka 14 dagar. Det går då bra att boka tid för besiktning om Ni vill närvara och diskutera den planerade gallringen.

Arbetet på de privata fastigheterna kommer att börja efter Torpavägen fortsätta ner mot Hyttavägen för att sedan avse fastigheterna efter vägarna på andra sidan Hyttavägen, det vill säga Notvarpsvägen, Urvägen med flera vägar.

Tomtavverkningarna börjar runt den 10 maj när Mälarö Timber städat av Alkällsvägen samt Alkällsskogen där avverkning på föreningens mark tidigare skett.

På Mälarö Timbers websida www.malarotimber.com finns mer detaljerad info som dateras upp under arbetets gång.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

——————————————————-

20 nov Trädgruppens medlemsinfo

Nedan finns ytterligare dokument om vår/föreningens skog.

————————————————————————-

För att hantera Mälarö Timbers uppdrag har Styrelsen bildat en Skogsgrupp. Gruppen består
av: Jan-Olov Wall, K-G Widén samt Christine Svensson.
————————————————————————-

Ett personligt utskick från Mälarö till tomtägare skall ha gått ut till respektive tomtägare, en kopia finns nedan.

Mälarö Timber, personligt info brev okt 16

I dokumenten nedan finns den information som presenterats hittills på årsmöte mm.

Bland dokumenten finns även ett äldre (2007) dokument som ger information om våra områden.

Plan 1. Karta skogsavvärkning

Plan parkavverkning

Skog, 2016 Utskick ihop väg-städdag

Skoglig åtgärdsplan Torpa Skog 2016 Mälarö T

Skogsinfo 2007

Årsmöte 2016 Bilaga 2 Karta till skogsvårdsplan

Årsmöte 2016 Skog Bilaga 1 Skogsvårdsplan från Mälarö Timber