Tomtägareförening

Signerade/påtecknade originalhandlingar finns arkiverade hos styrelsen.
Protokoll från 2016:

Info_Torpa_juni 2016-1
Kallelse årsmöte Tomt 2016
Tomt årsmöte 16
Årsmöte 2016 Tomt Rev.berättelse ek. förening
Årsmöte 2016 Tomt Torpa Skog Ek för styrelsens förslag(3)

 

Protokoll, kallelser etc. från 2017:

2017 signerade årsmötes protokoll Tomt

Torpa Skog tomt styrelsens förslag 2017

Resultat tomt 16

Resultat Nässelviken 16

Resultat Notvarpet 16

Motion hjärtstartare

Kallelse årsmöte Tomt 2017

Förvaltningsberättelse Tomt 2016

Budget tomt 17