Vägsamfällighet

Signerade/påtecknade originalhandlingar finns arkiverade hos styrelsen.
Protokoll från 2016:
2016 Rev.berättelse vägen

2016 Vägen- styrelsens förslag 2

Kallelse Årsmöte Väg 2016

Väg årsmöte 16

Årsmöte 2016 Förvaltningsberättelse Väg 2015

Protokoll, kallelser etc. 2017:

2017 signerade årsmötes protokoll Väg

Motion angående femårsplan för vägunderhåll av Bill Lundgren

Vägen- styrelsens förslag 2017

Resultat väg 16

Motion till ordinarie årsmöte 2017 i Torpa Skogs Vägsamfällighet

Kallelse Årsmöte Väg 2017

Förvaltningsberättelse Väg 2016

Budget väg 17