Tomtägareförening

Protokoll från 2017:

20170218 -styrelsemöte 3 Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening

20170408 – styrelsemöte 4 Torpa Skog Tomtägareförening Ekonomisk förening

20170819 – styrelsemöte 1 Torpa Skog Tomtägareförening Ekonomisk förening

20171028 – styrelsemöte 2 Torpa Skog Tomtägareförening Ekonomisk förening

Protokoll från 2016:

20161030 -styrelsemöte 2 Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening-1

1.a mötet nya styrelsen Augusti 2016

20160528 -styrelsemöte 4 Torpa Skog tomtägareförening Ekonomi sk förening

20160820 -styrelsemöte 1 Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening

Protokoll från 2015:

Styrelsemöte Tomt Oktober 2015

Styrelsemöte Aug 2015

Styrelsemöte Tomt Aug 2015